เพลงฮิต :: ทั้งรักทั้งเกลียด - ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา